Μαία: Ποιά είναι;

Avatar photo

MSc, Μαία – Σύμβουλος Ομάδων Εγκύων και Λεχωίδων

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM), o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η Διεθνής Ομοσπονδία Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (FIGO) έχουν εγκρίνει τον εξής ορισμό: «η μαία αναγνωρίζεται ως ένας υπεύθυνος κι αξιοσέβαστος επαγγελματίας, που σε συνεργασία με την γυναίκα, προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη, φροντίδα, συμβουλευτική κατά την περίοδο της κύησης, του τοκετού και της λοχείας, είναι πλήρως υπεύθυνη για την διεκπεραίωση ενός φυσιολογικού τοκετού και προσφέρει φροντίδα στο νεογνό και βρέφος. Ειδικότερα, η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών, προσδιορίζει τις βασικές ικανότητες (Essential Competencies for Basic Midwifery Practice, 2010) που είναι σημαντικό να χαρακτηρίζουν τον μοναδικό ρόλο της μαίας: συνεργασία με την γυναίκα, σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστήριξη των γυναικών, πολιτισμική ευαισθησία, προαγωγή της υγείας, ανίχνευση πιθανών παθολογικών καταστάσεων για την μητέρα και το παιδί, προσεγγίζοντας όμως την κύηση ως ένα φυσιολογικό γεγονός, πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα ή άλλη κατάλληλη βοήθεια και λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η μαία έχει σημαντικό ρόλο στην συμβουλευτική και την αγωγή της υγείας, όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και εντός της οικογένειας και της κοινότητας. Αυτή η συμβουλευτική και αγωγή υγείας πρέπει να περιλάβει την προγεννητική εκπαίδευση και προστασία για τη γονεϊκότητα και μπορεί να επεκταθεί στην υγεία των γυναικών, τη σεξουαλική ή αναπαραγωγική υγεία και τη φροντίδα των παιδιών. Η μαία μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά της σε οποιοδήποτε περιβάλλον συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού, της κοινότητας, των νοσοκομείων, των κλινικών ή των μονάδων υγείας.

To Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Μ. Βρετανίας ορίζει τέσσερεις βασικές αρχές της καλής μαιευτικής πρακτικής, προκειμένου οι μαίες να δραστηριοποιούνται νόμιμα και με ασφάλεια: εξατομικευμένη φροντίδα και σεβασμός της αξιοπρέπειας, διεπιστημονική συνεργασία και προαγωγή της υγείας, υψηλή ποιότητα πρακτικής και φροντίδας, να παρέχει υπηρεσίες με ειλικρίνεια κι ακεραιότητα, εξυψώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το επάγγελμά της.

ΠΗΓΕΣ

  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (2012): «Οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κανονισμοί» του 2012 Παράρτημα IV (κανονισμός 2)» ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.
  2. Sara Elisabetta Borrelli (2014), « What is a good midwife?» Insights from the literature, Review. Midwifery. 2014 Jan;30(1):3-10. doi: 10.1016/j.midw.2013.06.019.

Μοιράσου το στα social media

Διαβάστε επίσης